Startseite

MY w Tesli w Grünheide

Serdecznie witamy!

To jest strona członków związku metalowców zatrudnionych w Tesli Gigafactory 4. Podobnie jak sam zakład, również nasza strona znajduje się w budowie i będzie sukcesywnie rozbudowywana. Znajdziecie tu odpowiedzi na wszystkie najważniejsze pytania i dowiecie się, jak można się z nami skontaktować.

Ubiegam się o pracę w Tesli i mam pytania.

Pracuję w Tesli i mam pytania.

Rozpoczynam pracę w Tesli i jestem już członkiem związku zawodowego. Co mogę zrobić?

Jestem obywatelem, przedstawicielem stowarzyszenia, itp. i chciałabym/chciałbym nawiązać kontakt.

Chciałbym wstąpić do IG Metall!

FAQ - często zadawane pytania

Zastanawiam się nad złożeniem podania o pracę w firmie Tesla. Jakie są oferty pracy i gdzie mogę wysłać swoją aplikację?

 

Informacje o ofertach pracy i procesie składania podań znajdziesz na stronie głównej Tesli oraz w Brandenburskim Urzędzie Pracy (Frankfurt/Oder). Sposób aplikowania zależy również od tego, jakie stanowiska Cię interesują.

 

W przypadku pytań i wskazówek dotyczących Twojej aplikacji, skontaktuj się z nami.

 

 

Zastanawiam się, czy ubiegać się o pracę w Tesli Gigafactory 4. Na co powinno się zwrócić uwagę przy aplikowaniu?

 

Rekrutacja w Tesli różni się w pewnych aspektach od postępowań rekrutacyjnych w innych niemieckich przedsiębiorstwach przemysłowych.

 

Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać szczegółowe informacje i wskazówki.

 

 

 

Chciałbym rozpocząć naukę zawodu lub studia dualne w firmie Tesla w Grünheide. Czy Tesla prowadzi takie szkolenia w Brandenburgii?

 

Tak, Tesla od 2021 r. oferuje w Grünheide naukę zawodu i możliwość studiowania w systemie dualnym. Informacje o ofertach i procesie aplikacyjnym można znaleźć na stronie internetowej Tesli oraz w urzędzie pracy we Frankfurcie nad Odrą. To, która droga aplikacji jest najrozsądniejsza, zależy również od tego, jakie zawody/kierunki nauki zawodu są dla Ciebie odpowiednie.

 

Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać szczegółowe informacje i wskazówki.

 

 

 

Kiedy zostanie otwarty berliński oddział Tesli?

 

Tesla ogłosiła, że oprócz fabryki w Grünheide w Brandenburgii, chce również zbudować centrum projektowo-rozwojowe w Berlinie. O ile nam wiadomo, nie ma jeszcze lokalizacji dla tego oddziału.

 

 

 

Musiałem/muszę podpisać w ramach procesu rekrutacji lub wraz z umową o pracę umowę o zachowaniu poufności (non disclosure agreement, NDA). Czy to jest normalne?

 

Wiele osób ubiegających się o pracę w Tesli podpisało w trakcie rekrutacji tzw. umowy o zachowaniu poufności. W przypadku niemieckich pracodawców jest to właściwie rzadko spotykane, ale raczej nie powinno być to powodem do obaw.


Jeżeli zainteresowana/-y jesteś szczegółowymi informacjami na ten temat, skontaktuj się z nami.  

 

 

 

Czy w Tesli w Grünheide działa rada zakładowa?

 

W chwili obecnej w Tesli w Grünheide nie ma ani rady zakładowej, ani przedstawicielstwa młodzieży i uczniów zawodu (JAV), ani przedstawicielstwa osób niepełnosprawnych w znacznym stopniu (SBV).


Jeżeli chciałabyś/chciałbyś się dowiedzieć, jak możecie założyć radę zakładową, możesz w każdej chwili się do nas zwrócić. Skontaktuj się z nami!

 

 

Czy w Tesli w Grünheide obowiązuje układ zbiorowy pracy? Jakie układy zbiorowe pracy mnie obejmują?

 

W Tesli w Grünheide nie ma jeszcze układu zbiorowego pracy.
Jak we wszystkich innych przedsiębiorstwach, również w przypadku Tesli obowiązuje taka sama zasada: układy zbiorowe pracy zależą od członków związku zawodowego. To oni występują z żądaniem zawarcia układu zbiorowego pracy i mobilizują większość załogi, tak aby to wspólne żądanie urzeczywistnić. Układ zbiorowy pracy podpisywany jest zawsze przez związek zawodowy z jednej strony oraz pracodawcę, lub organizację pracodawców, z drugiej.


Układy zbiorowe pracy są kolektywnie wynegocjowanymi umowami, które regulują warunki pracy w danym zakładzie lub branży. Czysto formalne obowiązują one tylko dla członków związku zawodowego, gdyż związki zawodowe podpisują je dla swoich członków. Do momentu zawarcia w Tesli układu zbiorowego pracy wszyscy pracownicy negocjują swoje warunki pracy indywidualnie z pracodawcą.


Masz jakieś inne pytania dotyczące układu zbiorowego pracy? Skontaktuj się z nami!

 

 

Tygodniowy czas pracy: moja umowa o pracę i dyrektywy odnośnie czasu pracy zawierają odmienne informacje na temat tygodniowego czasu pracy. Które z tych regulacji obowiązują?

 

Z reguły obowiązują regulacje umowy o pracę. Umowy o pracę podpisywane są przez przedstawiciela pracodawcy i przez zatrudnionego. Dlatego też wszelkie zmiany umowy o pracę wymagają również akceptacji obu stron. W przypadku dyrektyw pracownicy podpisują jedynie, że się z nimi zaznajomili. Dużo jednak zależy od formy i treści dyrektyw.


Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na ten temat, skontaktuj się z nami!

 

 

Tesla w Grünheide nie ma do tej pory rady zakładowej. Co właściwie robi rada zakładowa?

 

Rada zakładowa jest demokratycznie wybranym organem reprezentującym bezpośrednio załogę zakładu. Jej zadaniem reprezentowanie interesów pracowników wobec pracodawcy oraz ich realizacja. Do zadań rad zakładowych należą m.in. następujące sprawy:


• Negocjowanie z pracodawcą porozumień zakładowych w celu polepszenia warunków pracy
• Czuwanie nad przestrzeganiem przez pracodawcę ustaw, rozporządzeń, przepisów bhp, układów zbiorowych pracy i porozumień zakładowych wydanych w interesie pracowników
• Realizacja równouprawnienia wszystkich pracowników
• Utrzymanie miejsc pracy
• Współstanowienie w kwestii organizacji procesów pracy i korzystania z pomieszczeń,
• Wspieranie balansu pomiędzy życiem zawodowym i rodzinnym


…i wiele innych kwestii. Masz pytania odnośnie prac rady zakładowej lub jej założenia? Skontaktuj się z nami!

 

 

 

Kto decyduje o wysokości wynagrodzenia? Czy rada zakładowa może negocjować wysokość wynagrodzeń?

 

Rada zakładowa nie może negocjować wysokości wynagrodzeń, wymiaru czasu pracy i innych treści, które zazwyczaj regulowane są przez układy zbiorowe pracy. Jeżeli jednak to zrobi, to zawarte porozumienia nie będą prawnie skuteczne. Oznacza to, że pracodawca nie musi się do nich stosować, a pracownicy nie mogą dochodzić ich postanowień przed sądem. Układy zbiorowe pracy mogą być negocjowane i zawierane jedynie przez związki zawodowe.

 

To co uda się związkowi osiągnąć, zależy od tego, jak silna jest jego pozycja w danym zakładzie, tzn. ile ma w zakładzie członków oraz na ile aktywnie i skutecznie oni występują.

 

 

 

Skąd wiem, czy zostałem w Tesli zaszeregowany do właściwej grupy płacowej?

 

W układzie zbiorowym pracy uregulowane jest między innymi, jakie czynności przypisane są do poszczególnych grup płacowych, i jakie dostaje się za ich wykonywanie wynagrodzenie. Pracodawcy są związani tymi postanowieniami. Pracownicy w zakładzie objętym układem zbiorowym pracy mogą żądać właściwego zaszeregowania i dochodzić swoich praw, o ile zajdzie taka potrzeba, nawet przed sądem.


Tesla nie jest obecnie objęta układem zbiorowym pracy. Pracodawca nie jest więc związany podobnymi regulacjami. Jakie wynagrodzenie pracownik dostanie za daną pracę, negocjowane jest indywidualnie przez pracownika z pracodawcą.

 

 

Czym jest IG Metall?

IG Metall jest największym związkiem zawodowym w Niemczech. Zrzesza ona ponad 2,2 mln pracowników, angażujących się wspólnie na rzecz dobrych warunków pracy.


Najważniejsze fakty o IG Metall:


• IGM ma członków w ponad 14 000 przedsiębiorstwach i w 30 sektorach gospodarki.


• IGM na szczeblu lokalnym poprzez sieć ponad 155 oddziałów na terenie całych Niemiec.


• IGM opiekuje się ok. 52 000 członkami rad zakładowych, będących jej członkami.

 

 

Co daje członkostwo w IG Metall?

1.    Wspólna obrona interesów


IG Metall oferuje pracownikom ramy, w których mogą oni się organizować w celu obrony swoich interesów. Jeżeli Ty lub Twoi koledzy i koleżanki chcecie polepszyć swoje warunki pracy, to możemy to wspólnie urzeczywistnić. Daj nam znać, jeżeli chciałabyś/chciałbyś zakładać struktury związkowe w swoim zakładzie lub masz jakieś pytania odnośnie tej tematyki (Sprung: Kontaktformular).


2.    Ochrona prawna


Świadczymy na rzecz naszych członków doradztwo w zakresie wszystkich spraw związanych z pracą, np. sprawdzamy prawidłowość ich umów o pracę, świadectw pracy i wypowiedzeń. W przypadku sporów oferujemy naszym członkom bezpłatną pomoc prawną i reprezentujemy ich w sądzie i w postępowaniach pozasądowych. Dotyczy to całego obszaru prawa pracy i prawa socjalnego, także spraw przed urzędami pracy, kasami chorych, organami ubezpieczenia emerytalnego lub organami ubezpieczenia wypadkowego.


3.    Kompetencje na szczeblu lokalnym


Zespół etatowych i społecznych działaczy IG Metall, w skład którego wchodzą sekretarze związkowi, zaangażowani członkowie rad zakładowych, przedstawiciele młodzieży i mężowie zaufania z zakładów położonych w regionie, oferuje zatrudnionym w Tesli członkom związku od samego początku kompetentne doradztwo i pomoc.


4.    Kształtowanie społeczeństwa wedle naszych wyobrażeń


IG Metall skupia w sobie potężną wiedzę członków rad zakładowych, przedstawicieli młodzieży, mężów zaufania z zakładów i etatowych sekretarzy związkowych na temat świata pracy i przemysłu. My aktywnie kształtujemy naszą politykę w interesach naszych członków. Nasza siła przebicia na szczeblu zakładowym i na scenie politycznej bazuje na sile naszych członków.

Jak mogę zostać członkiem IG Metall?

To jest bardzo proste. Naciśnij tutaj i wypełnij deklarację!

 

 

Czy mój pracodawca musi wiedzieć, że jestem członkiem IG Metall?

Nie, Twój pracodawca nie musi wiedzieć, że jesteś członkiem IG Metall. Co więcej, nie może Cię nawet o to pytać.